De beperking van een concurrentiebeding

Door Gepubliceerd Op: 14-12-2010Categorieën: Uitspraken & actualiteitenLabel: ,

Rechtbank Almelo, voorzieningenrechter

Een ex-franchisenemer heeft een non-concurrentiebeding in zijn franchiseovereenkomst, die hem verbiedt om tijdens en gedurende twee jaren na de beëindiging van de franchiseovereenkomst een samenwerking aan te gaan met een met de franchisegever concurrerende partij. Kennelijk is de ex-franchisenemer van plan om in loondienst te treden bij een dergelijke concurrerende partij, want hij vraagt aan de rechter dat het de franchisegever wordt verboden om uitvoering te geven aan het non-concurrentiebeding. De rechter bewandelt een zeer formele weg en stelt dat, mede gezien de beëindiging van de franchiseovereenkomst, alleen de ex-franchisenemer (nog) uitvoering kan geven aan het non‑concurrentiebeding. Een verbod opleggen aan de franchisegever is dan ook niet aan de orde, naar de mening van de rechter.

 

Mr J.H. Kolenbrander – Franchise advocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies Wilt u reageren? Mail naar kolenbrander@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Ga naar de bovenkant