Koppeling franchiseovereenkomst/onderhuurovereenkomst

Rechtbank Dordrecht, sector kanton

Franchiseovereenkomsten en onderhuurovereenkomsten dienen op adequate wijze aan elkaar te zijn gekoppeld. Immers, de onderhuurovereenkomst wordt beheerst door dwingend huurrecht. Hier kan niet zomaar van worden afgeweken. Een adequate koppeling vindt plaats door middel van een kantonrechtersverzoek, te doen bij ondertekening van de franchiseovereenkomst en onderhuurovereenkomst. De kantonrechter kan vervolgens goedkeuren dat van de dwingendrechtelijke huurbepalingen wordt afgeweken, bijvoorbeeld voor wat betreft de looptijd van de onderhuurovereenkomst en het moment van beëindiging. Bij een adequate koppeling vallen franchiseovereenkomst en onderhuurovereenkomst qua looptijd en opzegging gelijk.

Onlangs is een zaak voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank. De franchisegever deed hierbij een beroep op afwijkende huurbedingen die vooraf niet waren goedgekeurd door de kantonrechter. De kantonrechter concludeerde dat er dan geen gemengde overeenkomst aanwezig is, maar twee separate overeenkomsten. Het gevolg is dat de franchisenemer zich succesvol kon beroepen op de onderhuurovereenkomst, terwijl de franchiseovereenkomst was beëindigd. Ondanks beëindiging van de franchiseovereenkomst had de franchisegever, als onderverhuurder de belangen van de onderhuurder/franchisenemer in acht moeten nemen. De onderhuurder/franchisenemer ondervond hierdoor schade, waarvoor de franchisegever/onderverhuurder aansprakelijk was, aldus de rechtbank te Dordrecht. De voormalig franchisenemer verkreeg door deze constructie een sterke positie.

Indien franchisegever en franchisenemer een gemengde overeenkomst wensen, dienen zij te allen tijde adequate koppeling aan de kantonrechter te verzoeken. Langs die weg is gelijktijdige beëindiging mogelijk.

 

Mr Th.R. Ludwig – Franchise advocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies Wilt u reageren? Mail naar ludwig@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Artikel Franchise+: “Overtreding van non-concurrentiebeding komt franchisenemer duur te staan.” – mr. C. Damen – 23 september 2021

Dat de overtreding van een in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding ...

Door mr. C. Damen|24-09-2021|Categorieën: Overige Publicaties, Uitspraken & actualiteiten|

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen.” – mr. C. Damen – d.d. 20 september 2021

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een ...

Interview mr. A.W. Doplphijn in Distrifood: “Juridische consequenties van fusie Plus-Coop voor ondernemers.” – d.d. 12 september 2021

"Dolphijn haalt hiermee een theorie aan die ook leeft onder ...

Door mr. A.W. Dolphijn|13-09-2021|Categorieën: Columns, Overige Publicaties, Supermarkten|

Artikel De Nationale Franchisegids: “Biedt de Wet franchise houvast bij geschillen ontstaan vóór 1 januari 2021?” – mr. M. Munnik – d.d. 16 augustus 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking ...

Ga naar de bovenkant