Kwalificatie van huur van bedrijfsruimten en consequenties daarvan

Onder het nieuwe huurrecht wordt duidelijker dan voorheen afgebakend wanneer er sprake is van huur van bedrijfsruimte en huur van overige ruimte. Dit onderscheid is van belang wanneer er sprake is van een koppeling met de franchise-overeenkomst. Indien de franchisegever zelfstandig ruimte huurt en deze op zijn beurt onderverhuurt aan de franchisenemer, is er sprake van een franchise-overeenkomst en een onderhuurovereenkomst tussen de franchisegever en de franchisenemer. Idealiter zijn deze overeenkomsten deugdelijk aan elkaar gekoppeld, ter vermijding van verschillende looptijden of niet gelijktijdige beëindiging. Indien er sprake is van huur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW, geldt de wettelijke hoofdregel dat, behoudens uitzonderingen, de bedrijfsruimte voor twee keer vijf jaar ter beschikking dient te worden gesteld. Alsdan is het raadzaam relevante koppeling aan de franchise-overeenkomst in die zin te construeren.
Van belang is dan eerst vast te stellen wanneer er sprake is van dergelijke bedrijfsruimten dan wel overige bedrijfsruimte. Voorbeelden van detailhandelsbedrijfsruimten zijn onder meer een kapper, een kiosk, een stationsrestauratie, een textielwinkel en een videotheek.

Twijfelachtig is een apotheek en een showroom.

Overige bedrijfsruimten, waarbij in beginsel de hoofdregel van termijnbescherming van twee keer vijf jaar dus niet aanwezig is en derhalve een fundamenteel andere koppeling naar de franchise-overeenkomst dient te worden gemaakt zijn een schoonheidssalon, een fitnesscentrum en een fietsenstalling.

Het is van groot belang van te voren zorgvuldig vast te stellen wanneer er sprake is van bedrijfsruimte van een detailhandelsbedrijf of overige ruimte. Mede afhankelijk van de juiste kwalificatie dient vervolgens een adequate huurkoppeling tussen de relevante (onder)huurovereenkomst en de franchise-overeenkomst te worden geconstrueerd. Zorgvuldige afweging vooraf voorkomt verrassingen bij (tussentijdse) beëindiging en afwikkeling.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Artikel Franchise+: “Overtreding van non-concurrentiebeding komt franchisenemer duur te staan.” – mr. C. Damen – 23 september 2021

Dat de overtreding van een in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding ...

Door mr. C. Damen|24-09-2021|Categorieën: Overige Publicaties, Uitspraken & actualiteiten|

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen.” – mr. C. Damen – d.d. 20 september 2021

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een ...

Interview mr. A.W. Doplphijn in Distrifood: “Juridische consequenties van fusie Plus-Coop voor ondernemers.” – d.d. 12 september 2021

"Dolphijn haalt hiermee een theorie aan die ook leeft onder ...

Door mr. A.W. Dolphijn|13-09-2021|Categorieën: Columns, Overige Publicaties, Supermarkten|

Artikel De Nationale Franchisegids: “Biedt de Wet franchise houvast bij geschillen ontstaan vóór 1 januari 2021?” – mr. M. Munnik – d.d. 16 augustus 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking ...

Ga naar de bovenkant