Mr. Dolphijn herschrijft hoofdstuk Franchising in Leidraad voor de Accountant

Op verzoek van WoltersKluwer heeft mr. Alex Dolphijn het hoofdstuk Franchising herschreven voor de module Beroep en Praktijk van Leidraad voor de Accountant voor klein en middelgrote organisaties. Met name zien de wijzigingen ten opzichte van eerdere editie op de ondertussen geïntroduceerd Wet franchise. Het hoofdstuk is ondergebracht in afdeling A.7.8.4 van april 2022 (supplement 26).

De publicatie is te bestellen via: www.wolterskluwer.nl

Ludwig & Van Dam advocaten, franchise juridisch advies.
Wilt u reageren? Mail dan naar info@ludwigvandamadvocaten.nl
Download dit artikel

Andere berichten

Post concurrentieverbod zonder getekende franchiseovereenkomst

Is een franchisenemer gebonden aan een post concurrentieverbod, zonder ...

Ga naar de bovenkant