Mr. Dolphijn herschrijft hoofdstuk Franchising in Leidraad voor de Accountant

Op verzoek van WoltersKluwer heeft mr. Alex Dolphijn het hoofdstuk Franchising herschreven voor de module Beroep en Praktijk van Leidraad voor de Accountant voor klein en middelgrote organisaties. Met name zien de wijzigingen ten opzichte van eerdere editie op de ondertussen geïntroduceerd Wet franchise. Het hoofdstuk is ondergebracht in afdeling A.7.8.4 van april 2022 (supplement 26).

De publicatie is te bestellen via: www.wolterskluwer.nl

Ludwig & Van Dam advocaten, franchise juridisch advies.
Wilt u reageren? Mail dan naar info@ludwigvandamadvocaten.nl
Download dit artikel

Andere berichten

Opschorting uitbetalingen door de franchisegever toegestaan

De rechtbank Limburg oordeelde 30 maart 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2287, dat een ...

Franchisen is in opkomst: ‘Er is in Nederland nog gigantisch veel ruimte voor’

In het horecamagazine ENTREE is een interview gepubliceerd met mr. ...

Opzeggen franchiseovereenkomst vanwege de invoering van de Wet franchise

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 28 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:658, een ...

Ga naar de bovenkant