Mr. Dolphijn herschrijft hoofdstuk Franchising in Leidraad voor de Accountant

Op verzoek van WoltersKluwer heeft mr. Alex Dolphijn het hoofdstuk Franchising herschreven voor de module Beroep en Praktijk van Leidraad voor de Accountant voor klein en middelgrote organisaties. Met name zien de wijzigingen ten opzichte van eerdere editie op de ondertussen geïntroduceerd Wet franchise. Het hoofdstuk is ondergebracht in afdeling A.7.8.4 van april 2022 (supplement 26).

De publicatie is te bestellen via: www.wolterskluwer.nl

Ludwig & Van Dam advocaten, franchise juridisch advies.
Wilt u reageren? Mail dan naar info@ludwigvandamadvocaten.nl
Download dit artikel

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant