Onrechtmatige opzeggen dealerovereenkomst

Door Gepubliceerd Op: 04-04-2011Categorieën: Uitspraken & actualiteiten

Gerechtshof ‘s-Gravenhage

Onlangs heeft het gerechtshof te ’s-Gravenhage geoordeeld in een kwestie waarbij een importeur en distributeur van een automerk een overeenkomst met één van haar dealers had opgezegd. De opzegging wordt op zichzelf niet bestreden door de dealer. Nog tijdens de duur van de overeenkomst start de dealer een dealerschap voor een ander automerk en informeert de opzeggende importeur en distributeur van het eerste automerk hieromtrent schriftelijk. Daarop beëindigt kort daarop het eerste automerk de dealerovereenkomst om reden dat de dealer niet zou hebben voldaan aan de contractuele eisen voor het hanteren van afzonderlijke verkoopruimte. De dealer bestrijdt dat dit in strijd is met de gesloten overeenkomst.

Partijen procederen bij de rechtbank, waarna hoger beroep wordt ingesteld bij het hof. Deze oordeelt dat de activiteit van de dealer om met een tweede automerk te starten niet in strijd is met de eerder gesloten overeenkomst en dat de dealer om meerdere redenen schade heeft geleden. Deze schade is onder meer veroorzaakt door het afsluiten van de communicatielijnen door het automerk, het aanstellen van een nieuwe dealer, alsmede door het feit dat het automerk de nieuwe dealer promotiemateriaal ter beschikking stelde waarmee deze laatste materieel kon fungeren als nieuwe dealer.

Omtrent de omvang van de schade overweegt het hof voorts het nodige en verwijst in deze de zaak terug naar de rol.

De onrechtmatige opzegging had voorkomen kunnen worden indien partijen zorgvuldig overleg hadden gevoerd omtrent de reikwijdte van de nieuwe activiteiten in relatie tot de bestaande dealerschap en hieromtrent wellicht goede afspraken hadden gemaakt. Thans is benadeling van de dealer ontstaan door opzegging, die ongerechtvaardigd en onrechtmatig bleek te zijn.

 

Mr Th.R. Ludwig – Franchise advocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies Wilt u reageren? Mail naar ludwig@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant