Franchising en agentuur

Franchise-constructies kunnen soms elementen van agentuur bevatten. Concreet is hiervan sprake wanneer de franchisenemer bemiddelt bij het tot stand brengen van een transactie tussen de consument en de franchisegever en/of bemiddelt bij het tot stand komen van een transactie tussen de consument en een andere partij dan de franchisegever.
Gedacht kan onder meer worden aan constructies in de financiële dienstverlening, waarbij de franchisenemer bijvoorbeeld bemiddelt bij het tot stand brengen van hypotheken tussen de consument en een nader te noemen geldverstrekker (bank of verzekeringsmaatschappij, dan wel een andere geldverstrekker) of constructies waarbij franchisenemers zorg dragen voor het tot stand brengen van inleen- of uitzendovereenkomsten tussen de bemiddelde arbeidskrachten en (een grote) opdrachtgever.

Indien er sprake is van een typische franchisesituatie, te weten een situatie waarbij de franchisenemer zelf actief zijn producten verkoopt, en daarbij voorts ook marketing bedrijft, kortom een franchiseformule toepast, is de mededingingsregelgeving, zoals die voor alle franchiseverbanden geldt, ook van toepassing wanneer er sprake is van agentuurelementen in een franchiseconstructie. Franchisegever en franchisenemer dienen er dus op bedacht te zijn dat bij specifieke beëindigingsregelingen, tevens mededingingsrechtelijk correct dient te worden om te gaan met onderwerpen als exclusieve afname, exclusief gebied etcetera.

In de praktijk zijn de velden van agentuur en franchising goed te combineren, wanneer er van tevoren de specifieke elementen uit beide gebieden bedacht worden gecombineerd en met name tussen franchisegever en franchisenemer wordt gecommuniceerd.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Artikel Franchise+: “Overtreding van non-concurrentiebeding komt franchisenemer duur te staan.” – mr. C. Damen – 23 september 2021

Dat de overtreding van een in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding ...

Door mr. C. Damen|24-09-2021|Categorieën: Overige Publicaties, Uitspraken & actualiteiten|

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen.” – mr. C. Damen – d.d. 20 september 2021

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een ...

Interview mr. A.W. Doplphijn in Distrifood: “Juridische consequenties van fusie Plus-Coop voor ondernemers.” – d.d. 12 september 2021

"Dolphijn haalt hiermee een theorie aan die ook leeft onder ...

Door mr. A.W. Dolphijn|13-09-2021|Categorieën: Columns, Overige Publicaties, Supermarkten|

Artikel De Nationale Franchisegids: “Biedt de Wet franchise houvast bij geschillen ontstaan vóór 1 januari 2021?” – mr. M. Munnik – d.d. 16 augustus 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking ...

Ga naar de bovenkant